De Orde Der Illuminaten


De samenzwering achter het moderne communisme leidt met zekerheid naar de Orde der Illuminaten (Illuminati). Deze groep is opgericht in 1776 door Adam Weishaupt, een professor in canoniek recht aan de Universiteit van Ingolstadt in beieren. Weishaupt werd door de Franse socialist Louis Blanc genoemd als de stichter van het staatssocialisme en afgebeeld als "de meest grondige samenzweerder die ooit heeft bestaan." Veel van de bizarre symbolen en kenmerken kregen hierin een plaats, in het bijzonder de piramide met losse top met daarin 'Het Alziend Oog'.

Adam Weishaupt


Adam Weishaupt werd op 6 februari 1748 geboren en ging voor het eerst naar school bij de Jezuïeten. Hij was echter niet in staat enige vorm van morele discipline op te brengen en kwam in 'gevecht' met de Jezuïeten. Hij keerde zich tot de erkende Franse radicalen o.a. Rousseau en de filosofie met name die van de Manicheanen, een geheime sekte die actief is/was in o.a. Egypte, Syrië en Perzië. In 1786 deed de politie in Beieren een inval bij Von Zwack na het vinden van bepaalde papieren en documenten die door een door bliksem geraakte koerier geleverd werden. De politie legde beslag op documenten en brieven, die aan het lucht brachten, dat hij een hooggeplaatst lid was van een uitgebreide organisatie: "De Orde der Illuminaten". Door de eeuwen heen zijn vormen van het woord Illuminati , dat 'Verlichten' betekent, gebruikt door vele sekten en geheime organisaties. De voornaamste zijn de: Illumbrados in Spanje, de Guerinetts in Spanje en de Roshaniya in Afghanistan en Pakistan. Maar deze hielden zich vooral bezig met psychologische en geestelijke doeleinden. De samenzwering die in Beieren werd ontdekt was van geheel andere soort. Hierin werd een economisch principe ontwikkeld dat voor die tijd geheel nieuw was, zoniet onbestaanbaar was. In grote lijnen zien we dit nu ontwikkeld worden. De Ingolstadtse professor was er in de beginjaren van de Illuminati erin geslaagd, om deze geheime genootschap binnen een ander geheim genootschap te loodsen nl. de Vrijmetselaarsloge en had ondermijnende ideeën ten tijde van de ontdekking bij de verongelukte koerier. Duizenden vooraanstaande Europeanen bleken in dit jaar (negen jaar na de oprichting van de orde) reeds betrokken te zijn bij de werkzaamheden van Weishaupt en werkten georganiseerd voor een doel dat slechts aan de hun onbekende hoofdleiding bekend was. Het einddoel van de Illuminatie dat d.m.v. spionage, infiltratie, indoctrinatie, afpersing, omkoperij, bedreiging en beïnvloeding der openbare mening tot zou moeten komen was: "Omverwerping van democratische regeringen om dan in de enorme chaos, die zou volgen, die de massa doen roepen om "een sterke man", zelf de macht te grijpen en een werelddictatuur in te stellen. Enige jaren later verhuisde de machtsinvloed samen met enige Duitse emigranten naar Amerika, waar men het machtscentrum piramidaal construeerde en het nu bestaat om in onze tijd hun symbool, de piramide met het Alzien Oog, op het één dollar-biljet te presenteren.
Een van de brieven van Weishaupt (die zichzelf een samenzweerdernaam had gegeven nl. Spartacus) aan Von Zwack, welke Robinson (professor Natuurkundige Filosofie aan de universiteit in Edinburg, Schotland) citeert in zijn 'Proof of a Conspiracy' is zo schokkend en merkwaardig, dat we iets uit willen halen.

"Met dit Plan" Aldus Spartacus, "Zullen we de gehele mensheid kunnen leiden. Op deze manier en met de eenvoudigste middelen, zullen we alles in beweging en in vlammen zetten. Onze satellieten moeten zo geplaatst en geïnstrueerd worden, dat we in het geheim alle politieke handelingen kunnen beïnvloeden."

Dat symbool (o.a. op het dollar-biljet (waaruit ook hun invloed op geld bepalingen bleek)) van de piramide met losse topsteen draagt de woorden: Annuit Coeptis- Novus Ordo Seclorum, wat betekent: Aankondiging van de geboorte van de Nieuwe Wereldorde, met als stichtingsjaar 1776, van de Orde der Illuminaten. Dit jaar valt samen met de overeenkoming van de 13 staten die de Verenigde Staten werden (Independence Year).

In 1782 waren de Beierse Illuminaten bijzonder actief binnen de kringen van de Vrijmetselaars. Het congres van Willemsbad werd in feite beheerst door baron Von Knigge, Adam Weishaupt's tweede man, die er op het congres in slaagde om vele Vrijmetselaars en Tempeliers aan te trekken voor de Illuminati.


UNDER CONSTRUCTION :)


Terug naar het overzicht van member pages