Welkom bij de page van Dj_breezer!

Moeilijkheid : Gemakkelijk Om de quest te starten: Ga naar Seer's Village. Items en skills nodig: 20 Mining, 20 Smithing, 20 Crafting, a sharp object, knife sword ect., pick axe, leather, thread, a needle, 4 coal, and a hammer. Beloning: Element Shield (+ 6 Magic in Defense Bonus), 500 xp in Crafting, 500 xp in smithing, 500 xp in mining, en 1 Quest Point. Instructions: 1. Ga naar het huis ten Weste van de bank in seers 2. Zoek de boockaxe op de east wall. 3. Nadat ge de boek gelezen hebt use knife on book dan krijg je en key. 4. Ga naar het gebouw met de anival op endan gebruik je de key op odd looking wall dan kan je de trap naar beneden. 5. Ga naar de west kamer en probeer een rock te mijnen je word aangevallen dood die emental en hij dropt emental ore neem dat. 6.Nu ga je naar de kamer in het noorden.Eerst Moet je de rechter dan de linker wheels draaien zodat het water weheel kan draaien dan trek je aan de leverk. (lings 1 is de 1ste en de 2e is de rechse 1) 7. Daarna ga je naar de east kamer en maak je de bellows. 8. Daarna zoek je in de crates en boxen voor een stone bowl. Als je dat gevonden hebt ga je naar de zuid kamer 9. Gebruik de bowl op de lava endan op de furnace. 10. Ga terug naar de bellows en trek aan de winch. 11. Ga terug naar de furnace en gebruik je emental ore op de furnace. 12. Ga dan terug naar het center en grbuik je Element Bar op de Workbench. 13. Als je het schild gemaakt hebt is de quest gedaan !!!.


Terug naar het overzicht van member pages