Salt in the Wound
Gemaakt door: Thojohn22
Toevoegingen: Arnoud X122, Gwalchmai X, Ilovearagorn
Laatste update op Wo 6 jul 21:36 2011
Deze quest is alleen voor members
Lengte: Gemiddeld
Moeilijkheid: Moeilijk
Skills nodig: Defence Level 60, Constitution Level 50, Herblore Level 47, Summoning Level 45, Dungeoneering Level 35
Quests nodig: Kennith's Concerns
Items nodig: Geen, maar Combat Equipment(Melee en een andere stijl) en Food kunnen van pas komen
Startpunt: Aan de oostkant van Daemonheim, vlakbij de Fremennik Ship1. Om de quest te starten, zul je met Kennith moeten praten. Hij bevindt zich, zoals op de map hierboven aangegeven, in het oosten van Daemonheim, bij de boot.


2. Nadat je de quest gestart hebt, zal hij zichzelf verplaatsen, naar een klein beetje ten westen van zijn huidige locatie (Om te voorkomen dat er iemand meeluistert). Achtervolg hem en praat weer met hem.


3. Vraag hem nu hoe het plan om de Slug Queen te verslaan in elkaar zit en hij laat je weten dat je dat met Eva moet bespreken. Praat nu eerst met Ezekial en vraag hem wat hij hier doet. Hij zal antwoorden dat hij geen flauw idee heeft en dat hij zijn Tuna Sandwich mist.


4. Praat nu met Eva. Eva vertelt je dat de Temple Knights een raar soort beest hebben gevonden in de dungeons. Dit beest heeft ook een eigen soort systeem van mind control, en dit zou wel eens kunnen werken tegen de Slug Queen.

Nadat Eva uitleg heeft gegeven moet je weer met Kennith praten. Zeg dat je klaar bent voor de missie. Ezekial zal nu een Rubium Bom op de rotswand afvuren.

5. Nadat de een stuk van de rots is opgeblazen, volgt er een cutscene en ga je de dungeon in. Je kunt in deze dungeon de controle nemen over Eva, Kennith en Ezekial, en kunt ook nog je eigen karakter besturen. Indien je voedsel bij je hebt kun je dit aan ze geven om ze te healen.

Het controlepaneel wat hierboven staat bevat enkele knopjes die je kunt selecteren:
Je kunt op het hoofd van de persoon klikken. Door dit te doen kun je deze persoon selecteren(je bestuurt deze persoon) of deselecteren(je bestuurt je eigen karakter).
Bij de hoofden van Eva (Melee), Kennith (Magic) en Ezekial (Ranged) kun je ook zien hoeveel lifepoints ze nog hebben.
Het eerste knopje(rechterbovenhoek) is een knopje waarmee je Eva, Kennith en Ezekial tegelijk kunt besturen. Dit knopje wil je vooral gebruiken als je een vijand wilt aanvallen met zijn drieën. Deselecteer dit knopje weer om je eigen karakter te besturen. Het tweede knopje(rechtsmidden) is een knopje waarmee je Eva, Kennith en Ezekial bijeenroept. Ze zullen je dus volgen nadat je op dit knopje drukt.
Het derde knopje(rechtsonder) is een knopje waarmee je informatie krijgt over de persoon. Dit knopje is over het algemeen niet erg nuttig.

6. Als eerste zul je naar het oosten moeten gaan. Wanneer je bij de base room bent aangekomen moet je de Ramokee Exile dismissen. Ga nogmaals naar het oosten en haal de Blue Triangle Key op. Je kunt er hierbij voor kiezen de vijanden te verslaan om een beetje gewend te raken aan de controls.

7. Wanneer je de Blue Triangle Key hebt, moet je helemaal terug naar het westen van de dungeon en de Blue Triangle deur openen.

Ga nu naar het zuiden en tank de Gazer. Kies nu iemand van de groep om naar de overkant te gaan en de Seeker of Truth te onderzoeken. Deze persoon moet dan via de platformen naar de overkant springen (klik op de platformen), zonder gepakt te worden door de guardian sphere. Wanneer deze guardian sphere je wel pakt, krijgt de persoon 500 damage. Om aan de overkant te komen moet je de volgende route volgen:

Als je aan de overkant bent moet je de Seeker inspecteren. Laat de persoon hierna terugkeren(je kunt jezelf laten raken door de Guardian Sphere, dan wordt je teruggeteleporteert naar de overkant; als dit je dood wordt kun je de dungeon restarten zonder verlies van je voortgang). Praat met Kennith en kies de optie om te teleporteren naar het Fishing Platform.

8. Als je niet naar het Fishing Platform geteleporteert bent, moet je met Jeb ten noorden van Witchaven praten; hij kan je er naartoe vervoeren; ga dan naar de hut van Bailey in het zuidwesten. Praat nu met de Kennith, Eva en Ezekial om te weten te komen wat je allemaal nodig hebt voor het serum. Je zult een levende sea slug en het bloed van een thrall (uit eigen wil gegeven) nodig hebben. Wanneer je dit te weten bent gekomen, moet je met Bailey praten.


9. Om het bloed van een thrall te krijgen, zul je Bailey moeten misleiden. Wanneer je met hem praat, selecteer je de optie *Punch him*. Hij zal hierna antwoorden dat hij geen pijn voelt. Zeg dat hij dat maar moet bewijzen. Hij zal zichzelf hierna snijden met een stuk glas en dit bebloede glas aan je geven.

10. De levende sea slug zul je op moeten vissen. Ga daarom naar het oosten van de Fishing Platform (voorbij Jeb). Op één van de fishing spots doe je "lure".

Er zal nu een slug je achtervolgen. Loop nu terug naar Kennith (In Bailey's hut in het westen) en hij zal de slug voor je vangen. Wanneer je hem zelf probeert op te pakken zal je 30 damage krijgen.
Praat met Kennith en hij zal je de Seeker Gland geven, en zal je instructies geven hoe je de Anti-Mind Control Serum moet maken.

11. Neem nu de Pestle and Mortar van de tafel en mix de ingrediënten samen. Nu het serum klaar is moet je naar de citadel. Deze bevindt zich ten noordwesten van je huidige positie. Praat met de slug thralls en vraag waarom je niet naar binnen mag.
Ze zeggen dat vreemdelingen niet binnen mogen, waar jij op moet antwoorden dat je geen vreemdeling bent. Gebruik vervolgens deze twee zinnen om naar binnen te kunnen:
* I seek enlightenment in the joining.
* I wish to hear...
De thralls zullen nu geloven dat je deel van hen wilt worden en zullen je binnenlaten.

12. Je bevindt je nu in de slug citadel, waar je een paar puzzels moet oplossen. Je bent nu in de eerste grot: ga hier naar het noorden en plaats iemand bij de Witchaven Villager (Zorg dat deze zich niet weer verplaatst!). Ga daarna naar het oosten toe en dood de Risen Knight.

Sla nu met de persoon die achtergebleven is de Villager neer(Knock-out) en loop met één persoon naar het zuiden. Als je toch gedetecteerd wordt door de villager zal hij een Risen Knight op je afsturen; dit is op zich niet zo problematisch, want deze kun je gewoon doden.

Als je voorbij de Villager bent, loop dan met het ene karakter verder naar het zuiden, sla de Villager daar knock-out en ga de kamer in het oosten in en trek daar aan de hendel. Dit character zit nu opgesloten in de kamer.

13. Ga nu met de twee overgebleven karakters naar het noordoosten; de deur is daar nu open. Trek met één van de characters aan de hendel; de deuren ten zuiden van de twee characters en bij het opgesloten character zullen nu opengaan. Je moet met dit character terugkeren naar de andere twee characters. Sla daarom beide villagers weer knock-out en loop terug naar het noorden.
Je hebt nu weer alle vier characters bijeen, maar er zit nog een deur tussen de twee groepen in. Trek een persoon uit de groep in het oosten opnieuw aan de hendel en laat de andere twee binnen. Trek nu nogmaals aan de hendel en ga naar het zuiden. Vermoord hier alle Risen Knights op je pad en vervolg hierna je missie (je kunt nu het beste het regroup-knopje gebruiken). Ga door de exit naar de tweede grot.


14. De tweede kamer is een soort van lever puzzle. Je moet echter eerst naar de puzzle toegaan; deze bevindt zich in het noorden. Sluip voorbij de villager (Je kunt deze knock-out slaan maar dit is niet nodig), totdat je in de meest noordelijke kamer zit waar je kunt komen.
De lever puzzle je vervolgens moet oplossen lijkt wel wat op de lever puzzle uit Ernest the Chicken, maar ditmaal met vier karakters tot je beschikking. Het maakt niet veel uit welk karakter wat doet, maar voor het gemak zijn de karakters benoemd.

- Jullie staan met zijn vieren in de hoofdkamer en de deur ten noorden van jullie moet geopend worden om verder te gaan. Trek zelf aan de hendel in deze kamer.
- Stuur nu Kennith naar het westen en Ezekial en Eva naar het oosten. Laat Ezekial aan de hendel in de kamer ten zuiden van Eva en Ezekial trekken.
- De deur ten oosten van Eva is nu open. Trek aan de hendel in deze kamer.
- Laat Ezekial opnieuw aan de hendel trekken: dit zal de deur ten zuiden van Kennith openen. Sla de Villager bewusteloos en loop naar de meest zuidelijke kamer om daar vervolgens aan de hendel te trekken.
- Nu is de deur ten zuiden van Eva geopend. Laat Eva aan de hendel in de meest zuidelijke kamer trekken. Stuur nu Ezekial terug naar de hoofdkamer, waar jij zelf zit.
- De deur ten noorden van de hoofdkamer is nu open, maar Kennith en Eva zitten nog in hun kamers. Trek daarom met Kennith nogmaals aan de hendel in zijn kamer en stuur nu Eva terug naar de hoofdkamer.
- Laat Kennith nogmaals aan de hendel trekken. Ook voor hem zijn nu alle deuren open. Sla de Villager weer knock-out en ga met Kennith ook naar je eigen character toe.

Ga nu met de hele groep (gebruik regroup) door de volgende ingang, die zich ten noorden van je bevindt.

15. Je bent nu in de derde dungeon. Loop je een eindje naar het noorden en vermoord alle Risen Knights. Dood ook de Risen Knights in het oosten en westen, en de Risen Knights in de meest noordoostelijke, meest zuidwestelijke en meest zuidoostelijke kamers.
Als het goed is zijn nu alle Risen Knights dood. Plaats een karakter in de meest zuidoostelijk, meest zuidwestelijke en meest noordoostelijke kamers. Trek met deze drie karakters aan de hendels in die kamer. Ga nu zelf naar het noordwesten en sla de Villager hier knock-out. Ga vervolgens de kamer in en trek aan de hendel.
Keer nu weer terug naar de hoofdkamer(sla de Villager weer knock-out). Klik nu op het regroup-knopje en wacht totdat de groep bij je is gearriveerd. Ga nu naar het noorden, en ga de volgende grot in.


16. Je bevindt je nu in de laatste puzzle cave. Onderzoek de rotsformatie in het midden van de kamer. Je zult een schakelaar aan de binnenkant vinden en proberen deze te activeren.

Er komen echter monsters op je af, die Eva, Kennith en Ezekial moeten verslaan. Het advies is hier om te zorgen dat er telkens andere character getarget worden en zo de damage te verdelen over de characters. Zorg hierbij dat je rekening houdt met de Combat Triangle (Melee > Ranged > Magic > Melee).
Er zitten drie schakelaren in de Strange Device; elke schakelaar heeft zijn eigen ronde monsters. De characters zullen tussendoor niet healen, dus houdt hier rekening mee! Dit zal in drie beurten gebeuren.

* De eerste schakelaar bestaat uit drie ronden. Elke ronde komt er van een andere kant een Risen Knight.
* De tweede schakelaar bestaat uit twee ronden. Eerst komt er een Risen Knight uit het oosten en het westen; daarna komen er twee uit het noorden.
* De derde schakelaar bestaat uit drie ronden. Eerst komt er uit elke richting één Risen Knight, daarna komen er twee maal 2 Risen Knights.
Na alles te hebben overleefd kun je doorgaan naar de laatste grot waar Mother Mallum zich bevindt.

17. Er zal wederom een cutscene spelen. Hierin zal Mother Mallum je grijpen. Je moet dus nu de andere drie characters besturen om haar te verslaan.

Eva zal echter bezig zijn met het afweren van Risen Knights, dus moet je Kennith en Ezekial gebruiken. Om Mother Mallum te kunnen verslaan zul je achter haar moeten staan. Ga met Ezekial naar het zuidoosten en vernietig de muur. Vermoord ook de Risen Knight.

Ga nu met Kennith naar het zuidwesten en praat met Brother Maledict. Je zult hem overtuigen dat hij de deur moet openen. Nadat hij dit wat heeft gedaan moet je met Ezekial naar het noordwesten gaan en de muur vernietigen. Positioneer nu Ezekial aan één van de beide kanten achter Mother Mallum, en Kennith aan de andere (Ga hierbij zo dicht mogelijk bij Mother Mallum staan). Val nu met één van beiden Mother Mallum aan. Als de andere persoon nog verkeerd staat zul je dit te horen krijgen; is dit het geval, zet de character dan dichterbij haar.

18. Je zult weer kort een cutscene zien waarin Mother Mallum wordt verzwakt. Mayor Hobb zal nu tussen Mother Mallum en Eva in gaan staan. Laat Eva daarom Major Hobb knock-out slaan. Val nu Mother Mallum aan. Ze zal haar 'ware' kracht tonen en Eva over haar heen gooien.

19. Helaas voor Mother Mallum heeft ze je tegen de pilaar aangegooid, waardoor deze verzwakt is.

Loop met Eva naar de achterkant van de pilaar en duw deze om. Mother Mallum zal verpletterd worden, dus deze actie betekent het einde van de Slug Queen.

Praat nu met Major Hobb en Brother Maledict. Je kunt er eventueel ook nog voor kiezen om de dialoogopties van Eva, Kennith en Ezekial door te werken. Praat nu met Lucy. Ze zal denken dat alles een nachtmerrie was. Je kunt er voor kiezen haar de waarheid te vertellen of haar gerust te stellen. Hierna zal ze sterven.

20. Verlaat nu de grot. Je krijgt nu een cutscene te zien waarin de groep afscheid van elkaar neemt.

Gefeliciteerd! Quest voltooid!Reward: +100 Bound Ammo in Daemonheim, 45k Defence Experience, 17.5k Constitution Experience, 15k Herblore Experience, 12.5k Summoning Experience, 5k Dungeoneering Experience en 2 Questpoints!
Klik hier om weer terug naar de Questlijst te gaan.